علت جوش آوردن ماشین در جاده

علت جوش آوردن ماشین

علت جوش آوردن ماشین در جاده علت جوش آوردن ماشین در جاده می‌تواند به عوامل مختلفی برگردد. در ادامه به برخی از این علل اشاره خواهیم کرد: بی‌توجهی به سیستم خنک‌کننده: یکی از علل رایج جوش آوردن ماشین، بی‌توجهی به سیستم خنک‌کننده خودرو است. اگر مایع خنک‌کننده درون موتور به درستی عمل نکند یا سطح […]